Nieuws

24 november 2016 - Persbericht

AA-score Aedes-benchmark voor Woningstichting Barneveld:


Woningstichting Barneveld behoort tot de koplopers van de landelijke Aedes-benchmark voor de corporatiesector. De woningstichting scoort bovengemiddeld voor de onderdelen Klanttevredenheid (7,6 /... Ga naar dit nieuwsbericht
21 november 2016

Prettig wonen voor iedereen


Iedereen wil graag prettig wonen in een leuke buurt! Ga naar dit nieuwsbericht
18 november 2016

Werkzaamheden De Lors


In opdracht van de gemeente Barneveld voert aannemer Sallandse Wegenbouw herinrichtingswerkzaamheden uit in de wijk De Lors. Ga naar dit nieuwsbericht
 

Prettig samen leven

Waar mensen samen leven, hebben zij wel eens last van elkaar. Dat is niet zo gek, zeker niet in een dichtbevolkt land als Nederland. Barneveld is hierop geen uitzondering. Maar wat als die hond van de buren maar blijft blaffen, het vuil op de galerij zich opstapelt of u zichzelf niet meer kunt verstaan door de aanhoudende harde muziek in het huis naast u? Dan verandert 'last' in 'overlast' en kan dat uw woongenot flink beïnvloeden of zelfs verpesten. Daar kunt u zelf iets aan doen. Als dit niet lukt, kunnen ook wij en andere instanties helpen.

 

Zoek contact met Buurtbemiddeling Barneveld  of lees meer in de brochure Overlast.

 

 

 

Jaarverslag 2015

Lees meer over onze prestaties van 2015 en waar we voor gaan in 2016 in ons... 

Jaarverslag 2015